jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 07 czerwca 2024

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego - zdjęcie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 

 • Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:
  160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
  oraz
  5,84 zł * średnia roczna liczba świń
  i
  58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

 • Dotacje będą wypłacane w terminach:
  1 - 30 kwietnia 2024 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  1 - 31 października 2024 r. -  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.