jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Dane statystyczne

Powierzchnia gminy Miejska Górka
Powierzchnia 103,6 km2
Użytki rolne 7908 ha
Lasy i grunty leśne 18,83 ha
Grunty orne 7064 ha
Sady 61,40 ha
Łąki i pastwiska 580,80 ha
Liczba gospodarstw rolnych 916
Liczba mieszkańców gminy Miejska Górka (Stan na 31 grudnia 2022 roku)
Miasto Miejska Górka 3097
Liczba mieszkańców wszystkich wsi z terenu gminy 5913
Liczba wszystkich mieszkańców gminy Miejska Górka 9010
Liczba mieszkańców wsi (Stan na 31 grudnia 2022 roku)
Annopol 0
Dąbrowa 422
Dłoń 570
Gostkowo 364
Jagodnia 7
Karolinki 250
Kołaczkowice 279
Konary 1164
Melanowo 33
Niemarzyn 396
Oczkowice 227
Piaski 140
Roszkowo 256
Roszkówko 135
Rozstępniewo 229
Rzyczkowo 119
Sobiałkowo 817
Topólka 58
Woszczkowo 106
Zakrzewo 271
Zalesie 22
Zmysłowo 48
RAZEM 5913
Mienie komunalne (Stan na 2020 rok)
Świetlice wiejskie 11
Zbiorniki wodne 17
Obiekty sportowe (bez obiektów znajduących się na terenie szkół):  
Stadion wielofunkcyjny piłkarsko-lekkoatletyczny 1
Boisko piłkarskie pełnowymiarowe 2
Boisko piłkarskie niepełnowymiarowe 3
Boisko baseballowe i softballowe pełnowymiarowe 1
Boisko do koszykówki 1
Boisko do piłki siatkowej pełnowymiarowe 1
Skatepark 1
Boisko uniwersalne - wielozadaniowe 2
Hala widowiskowo - sportowa  1
Kort tenisowy otwarty 2
Siłownia zewnętrzna 1

 Przedszkola, szkoły oraz uczniowie w Gminie Miejska Górka. (Stan na rok szkolny 2022/2023)

Liczba przedszkoli 4

W tym:

 • Przedszkole w Miejskiej Górce (samodzielny podmiot prowadzony przez gminę),
 • Przedszkole w Konarach wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach (podmiot prowadzony przez gminę),
 • Przedszkole w Dłoni wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dłoni (podmiot prowadzony przez gminę),
 • Niepubliczne przedszkole"TUPTUP" (podmiot prowadzony przez osobę fizyczną)
 
Liczba szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi 3

W tym:

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (oddziały przedszkolne, podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie (oddział przedszkolny, podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Nieparcie, Niepart 45, 63-840 Krobia (oddziały przedszkolne - dodatkowe uzupełnienie sieci oddziałów przedszkolnych). Podmiot prowadzony przez Edukacyjnny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart, gdzie członkiem związku jest Gmina Miejska Górka. W oddziałach przedszkolnych pobierają wychowanie przedszkolne dzieci z miejscowości Gostkowo, Zmysłowo, Roszkówko i Rozstępniewo).
 
Liczba szkół podstawowych 5

W tym:

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie (podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Konarach wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Konarach (podmiot prowadzony przez gminę)
 • Szkoła Podstawowa w Dłoni wchodząca w skład Zespołu Szkół w Dłoni (podmiot prowadzony przez gminę)
 • Szkoła Podstawowa w Nieparcie, Niepart 45, 63-840 Krobia (dodatkowe uzupełnienie sieci szkół podstawowych). Podmiot prowadzony przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart, gdzie członkiem związku jest Gmina Miejska Górka. W szkole pobierają naukę uczniowie z miejscowości Gostkowo, Zmysłowo, Roszkówko, Rozstępniewo)
 
Liczba szkół ponadpodstawowych (w których przejściowo w związku z reformą ustroju szkolnego funkcjonują klasy na podbudowie gimnazjum 3

W tym:

 • Liceum Ogólnokształcące w Miejskiej Górce wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (podmiot prowadzony przez gminę)
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miejskiej Górce wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (podmiot prowadzony przez gminę)
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Miejskiej Górce wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (podmiot prowadzony przez gminę).
 
Liczba przedszkolaków (przedszkola + oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych + oddział przedszkolny w Nieparcie dzieci z miejscowości Gostkowo, Zmysłowo, Roszkówko, Rozstępniewo) 359
Liczba uczniów szkół podstawowych (klasy 1-8 + uczniowie szkoły w Nieparcie z miejscowości Gostkowo, Zmysłowo, Roszkówko, Rozstępniewo) 745
   
Liczba uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Miejskiej Górce  170
Liczba uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Miejskiej Górce  187
Liczba uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miejskiej Górce 49
Liczba wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych  406