jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Kontakt

Urząd Miejski w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka 
Tel. (65) 54 74 507
Fax (65) 54 74 421

e-mail: urzad@miejska-gorka.pl
serwis internetowy: www.miejska-gorka.pl
ePUAP: /urzadmg/skrytka

Dane do płatności

Gmina Miejska Górka
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka

NIP: 699-18-70-879 (faktury, rachunki)
REGON: 411050770

Konto bankowe: BS Wschowa
92 8669 0001 0023 0319 2000 0013

Kod terytorialny jednostki:  30 22 03 3

Godziny pracy

Urząd Miejski w Miejskiej Górce czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Informacja dla osób Głuchych

W związku z wejściem w życie dnia 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243), Urząd Miejski w Miejskiej Górce informuje, że osoby Głuche i słabosłyszące mają możliwość bezpłatnego skorzystania z pomocy, w pokoju nr 23 Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce. Pomoc dotyczy wyłącznie spraw załatwianych w Urzędzie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 12 w/w ustawy osoba Głucha lub słabosłysząca, chcąca skorzystać z pomocy tłumacza, powinna zgłosić taką potrzebę na trzy dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Urząd Miejski w Miejskiej Górce udostępnia osobom następujące formy kontaktu:

e-mail: urzad@miejska-gorka.pl 

fax: 65 547 44 21

telefon: 65 547 45 07

Konieczność skorzystania z tej formy obsługi należy zgłosić w formie pisemnej.

Wnioski można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, I pietro, pokój nr 23.