jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Towarzystwo Turystyczne TRAMP

Dane kontaktowe

tel. (065) 547 41 81 
e-mail: tttramp@wp.pl

Towarzystwo Turystyczne TRAMP wywodzi się z Koła Turystyki Rowerowej powstałego w 2000 r. przy Szkole Podstawowej w Miejskiej Górce.

Towarzystwo jest organizatorem wielu ciekawych imprez, jak: Rajd Kurkowy, Rajd Seniora, Rajd Wokół Gminy Miejska Górka czy Rajd Niepodległości, gdzie w nietypowy sposób można uczcić rocznicę wyzwolenia Polski spod jarzma zaborców. Rowerzyści objechali już województwo wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie. 

Z roku na rok systematycznie rośnie  grupa rowerowych zapaleńców. Rajdy rowerowe organizowane przez TT TRAMP często skupiają blisko 100 uczestników w wieku od kilku do siedemdziesięciu kilku lat.