jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Ochotnicze Straże Pożarne

Związek OSP na terenie gminy Miejska Górka zrzesza około 300 członków czynnych oraz ponad 1350 wspierających. W swoich szeregach ma 19 członków honorowych.

W gminie działa dziesięć jednostek OSP, w tym dwie w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. Wszystkie jednostki posiadają drużyny seniorskie. Ponadto funkcjonują drużyny młodzieżowe, zrzeszające ponad 100 osób. Straż Pożarna w gminie ma do dyspozycji 11 średnich i lekkich samochodów pożarniczych. Strażacy ochotnicy z terenu naszej Gminy ciągłe doskonalą swoje umiejętności na specjalistycznych kursach, a jednostki są doposażone w nowy sprzęt służący ratowaniu zdrowia, życia oraz mienia naszych mieszkańców.