jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Tekst odczytywalny maszynowo

Urząd Miejski w Miejskiej Górce

Urząd Miejski w Miejskiej Górce zajmuje się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele Urzędu stoi Burmistrz Pan Karol Skrzypczak.

Urząd Miejski w Miejskiej Górce zajmuje się:

 • realizacją budżetu gminy,
 • obsługą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • sprawami z zakresu ochrony środowiska między innymi: gospodarką odpadową, opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza, usuwaniem drzew i krzewów, rolnictwem,
 • sprawami związanymi z gospodarką nieruchomościami, planowaniem przestrzennym
 • sprawami z zakresu inwestycji między innymi.: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych, między innymi: naliczaniem i egzekwowaniem podatku: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego,
 • sprawami z zakresu promocji, kultury, sportu i zdrowia
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywania wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów
 • zarządzeniem kryzysowym,
 • ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem,
 • prowadzeniem spraw z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych.
 • sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego: udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego.
   

Jak skontaktować się z Urzędem Miejskim w Miejskiej Górce:

ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

tel.: 65 54 74 507

e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

W jakich godzinach pracujemy:

Urząd Miejski w Miejskiej Górce jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. `           

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka,
 • przynieść pismo do sekretariatu Urzędu. Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty,
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: urzad@miejska-gorka.pl
 • wysłać faks pod numer 65 54 74 421,
 • zadzwonić pod numer 65 54 74 507,
 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu.
 • osoby głuche i słabosłyszące mogą skontaktować się z osobą posługującą się językiem sjm. Usługa jest całkowicie bezpłatna, dostępna przez cały czas pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem. (Osoba głucha lub słabosłysząca, chcąca skorzystać z pomocy powinna zgłosić taką potrzebę na trzy dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie za pomocą wymienionych powyżej środków komunikacji).