jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 20 czerwca 2024

Wybory sołeckie w Konarach

Wybory sołeckie w Konarach - zdjęcie

Zebranie wyborcze w Konarach odbyło się w środę, 19 czerwca br. o godz. 19.00, podczas którego 63 zebranych mieszkańców wsi wybrało sołtysa oraz nową Radę Sołecką. 

Na sołtysa kandydował Andrzej Antkowiak, który otrzymał 62 głosy  i tym samym kolejną już kadencję będzie pełnić obowiązki sołtysa. 

Następnie zebrani zgłosili 12 kandydatów, spośród których w głosowaniu tajnym wybrano 9 członków Rady Sołeckiej. W jej skład weszli:

1.      Ewa Antkowiak

2.      Karol Broda

3.      Agnieszka Furman

4.      Tadeusz Cichy

5.      Ireneusz Kaczmarek

6.      Dariusz Nowakowski

7.      Roman Skrzypek

8.      Daria Teczyńska

9.      Piotr Wierzchowski

W trakcie zebrania poruszono ważne dla sołectwa sprawy, wybrano również przewodniczącego Spółki Wodnej w Konarach, którym jednogłośnie został Arkadiusz Gajewski.

W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak. Protokolantem zebrania była Beata Kaczmarek, a jego przewodniczącą Urszula Dupiczak.