jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 29 marca 2024

Umowa na budowę kilku dróg na terenie gminy podpisana!

Umowa na budowę kilku dróg na terenie gminy podpisana! - zdjęcie

W dniu dzisiejszym burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak, podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Budowa i modernizacja kilku dróg na terenie gminy Miejska Górka”.

Przetarg na to zadanie wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryka Borowczyka z Krobi na kwotę 2 mln 767 tys. zł. Kwota ta nieznacznie przekroczyła zaplanowany budżet na tę inwestycję, w związku z czym podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, dzięki pozytywnej decyzji Radnych Rady Miejskiej zostały zwiększone środki na to zadanie i przetarg został rozstrzygnięty.

Nasza gmina pozyskała na realizację tej inwestycji dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące działania:

1.      Remont ul. Ks. Walkowiaka w Miejskiej Górce (wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodników i zjazdów na posesje, remont kanalizacji deszczowej).

2.      Remont ul. Stanisława Kamińskiego w Miejskiej Górce (wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodników i zjazdów na posesje, remont kanalizacji deszczowej)

3.      Budowa drogi gminnej – ul. Górków (wykonanie jezdni z kostki betonowej, wykonanie chodników z kostki brukowej)

4.      Budowa chodnika na ul. Ogrodowej w Miejskiej Górce.

5.      Budowa chodnika na ul. Polnej w Miejskiej Górce.

6.      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Melanowo (wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz poboczy utwardzonych)

7.      Budowa chodnika z kostki brukowej i budowa drogi asfaltowej w miejscowości Roszkówko (wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodników i zjazdów na posesje).

8.      Naprawa kanalizacji deszczowej na ul. Brzozowej w Miejskiej Górce.

To nie koniec zadań drogowych, które będą realizowane na terenie naszej gminy. Już za kilka tygodni ogłosimy przetarg na wykonanie aż 17 - stu inwestycji, które pozwolą rozwinąć miejskogórecką infrastrukturę komunikacyjną. Obejmą one m.in. budowę nowych dróg, modernizację i przebudowę już istniejących. Na realizację tych inwestycji gmina przeznaczy ok. 10 mln zł, z czego 8 mln to kwota, którą pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Do wykonanych zadań należeć będą:

1.      Gostkowo – budowa drogi o nawierzchni asfaltowej (obecnie gruntowa) od skrzyżowania z drogą powiatową do rozebranego toru kolejowego,

2.      Karolinki ul. Klasztorna, budowa drogi o nawierzchni z kostki lub asfaltu (obecnie gruntowa) odcinek od Klasztoru do ostatniej posesji w kierunku Dąbroczni

3.      Dąbrowa ul. Ogrodowa – Odnoga I – budowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z oświetleniem ulicznym (obecnie droga gruntowa)

4.      Dąbrowa ul. Ogrodowa – Odnoga II – budowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z oświetleniem ulicznym (obecnie droga gruntowa)

5.      Sobiałkowo – budowa parkingu pomiędzy szkołą a kościołem,

6.      Sobiałkowo – budowa drogi asfaltowej na Zapłociu – odcinek łączący wybudowany odcinek w ubiegłym roku z drogą krajową nr 36 (obecnie droga gruntowa)

7.      Zakrzewo – budowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z oświetleniem ulicznym (obecnie droga gruntowa)

8.      Roszkowo – nakładka nowej nawierzchni asfaltowej od drogi wojewódzkiej nr 434 do pierwszej posesji  w Roszkowie

9.      Zalesie – nakładka nowej nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania z drogą z kruszywa na Dłoń do ostatniej posesji w Zalesiu,

10.  Dłoń – przebudowa drogi koło bloków

11.  Niemarzyn – chodnik łączący zapłocie z drogą przez wioskę (naprzeciw przedszkola)

12.  Rozstępniewo – wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w kierunku Sołtysa

13.  Miejska Górka, ul. Konopnicka – zmiana organizacji ruchu.

14.  Miejska Górka, ul. Parkowa – modernizacja odcinka od ul. Niepodległości do ul. Brzozowej – wymiana nawierzchni trylinki na kostkę brukową,

15.  Miejska Górka, ul. Stawowa – budowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z oświetleniem ulicznym (obecnie droga gruntowa)

16.  Miejska Górka, ul. Polna – budowa drogi asfaltowej dla ostatnich 5 posesji (obecnie droga gruntowa)

17.  Miejska Górka ul. Ogrodowa – budowa przejścia dla pieszych w pobliżu toru kolejowego.

 

AKTUALNE INWESTYCJE DROGOWE

Obecnie,  z inwestycji drogowych, Gmina Miejska Górka realizuje remont odcinka na drodze Konary – Piaski. Jego łączny koszt wyniesie 1 mln 200 tys. zł, z czego 70% pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na wykonanie drugiego odcinka tej drogi, nasza gmina złożyła wniosek do Wojewody o dofinansowanie.

W marcu zakończyliśmy również budowę chodników i bezpiecznych miejsc dla pieszych na ul. Bema w Miejskiej Górce oraz na ul. Kościuszki w Dąbrowie. Łączny koszt tej inwestycji  to kwota 1 mln zł, z czego 80% pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponadto gmina realizuje właśnie dwa duże projekty, w ramach których, po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej odtworzone zostaną nawierzchnie asfaltowe na całej wysokości jezdni. W bieżącym tygodniu ułożona została nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej w Zakrzewie, w kolejnym układana będzie w Roszkowie. Ponadto w kwietniu rozpoczną się prace związane z budową drogi gminnej w Dłoni, prowadzącej od drogi krajowej nr 36 do toru kolejowego (kierunek Piaski). Umowa na to zadanie opiewa na kwotę: 2 353 608,35 zł brutto, z czego 63,3% pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oprócz tego nasza gmina współfinansowuje trzy zadania drogowe, realizowane przez Powiat Rawicki, tj.: budowę chodników wraz z przejściem dla pieszych w Gostkowie i Sobiałkowie oraz modernizację drogi Dłoni – Wilkonice.

Aktualnie kończymy również przygotowanie dokumentacji na drogi śladowe, które powstaną w Rzyczkowie, Topólce i w Rozstępniewie oraz na drogę z kruszywa na trasie Oczkowice – Dłoń (II etap realizacji).

Pomimo tego, że zakres inwestycji drogowych jest duży, w dalszym ciągu będziemy zabiegać o środki finansowe na realizację kolejnych zadań. Obecnie przygotowujemy projekty i czynimy starania, które pozwolą nam rozwinąć i ulepszyć infrastrukturę komunikacyjną na terenie Gminy Miejska Górka. Działania te z pewnością, w znaczącym stopniu, przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy komfortu jazdy wszystkich uczestników ruchu drogowego.