jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 03 czerwca 2024

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - zdjęcie

Informujemy, że w terminie od dnia 03 czerwca 2024 r. do dnia 14 czerwca 2024 r. w Gminie Miejska Górka prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci, które z różnych przyczyn nie brały udziału w naborze w terminie podstawowym.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie tylko w podmiotach oświatowych, które dysponują wolnymi miejscami, a są to:

1.    Przedszkole w Miejskiej Górce - oddział Niemarzyn,

2.    Przedszkole w Dłoni,

3.     Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób elektroniczny i będzie odbywała się z wykorzystaniem aplikacji „Nabór do przedszkoli” firmy VULCAN. Takie rozwiązanie usprawni cały proces naboru.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka odbywać się będzie wyłącznie za pomocą aplikacji VULCAN. Dostęp do systemu naborowego (adres strony kandydata):

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/miejskagorka/News