jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 26 września 2023

Powstaną nowe chodniki i przejścia dla pieszych

Powstaną nowe chodniki i przejścia dla pieszych - zdjęcie

Gmina Miejska Górka uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania, mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na dokończenie budowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz przejścia dla pieszych na ul. Bema w Miejskiej Górce oraz na budowę dwóch odcinków chodników w Dąbrowie. Jeden z nich powstanie na ul. Kościuszki - od skrzyżowania z drogą powiatową do istniejącego chodnika przy świetlicy, a kolejny - na odcinku prowadzącym od chodnika przy świetlicy do drogi śladowej.

W Miejskiej Górce na ulicy Bema powstaną łącznie 444 metry chodnika, a w Dąbrowie łącznie 573 metry. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 80%.

Nowe chodniki i przejścia dla pieszych powstaną także w innych miejscowościach naszej gminy – w Sobiałkowie i Gostkowie. Są to chodniki zlokalizowane przy drogach powiatowych. Dofinansowanie na realizację tych inwestycji pozyskał Powiat Rawicki. Gmina Miejska Górka współfinansowuje je, tj. dokłada połowę wkładu własnego.

W Gostkowie wybudowany zostanie nowy chodnik o łącznej długości 635 metrów, na odcinku prowadzącym od sklepu do skrzyżowania koło weterynarii, po obu stronach jezdni. Powstanie tam również jedno przejście dla pieszych.

W Sobiałkowie chodnik zlokalizowany zostanie na wjeździe do sołectwa (od strony ogródków działkowych). Będzie on prowadził od pierwszej posesji, po lewej stronie, do skrzyżowania, będącego rozwidleniem dróg wiodących do Rzyczkowa i Rozstępniewa.