jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 15 września 2023

Omówili najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem sołectw

Omówili najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem sołectw - zdjęcie

W środę, 6 września br. w Oczkowicach odbyła się narada sołtysów, podczas której omówione zostały najważniejsze sprawy związane z działalnością sołectw.
Oprócz burmistrza, Karola Skrzypczaka, wzięli w niej udział również: Naczelnik Wydziału Inwestycyjnego - Piotr Poprawa, Naczelnik Wydziału Komunalnego – Jacek Stróżyk oraz pracownik Wydziału Finansowego – Marlena Szwarc.
Przewodnim tematem było uzgodnienie planu realizacji Funduszu Sołeckiego na kolejny, 2024 r.
Burmistrz poinformował również o możliwości opracowania „Sołeckiej Strategii Rozwoju”. Dokument ten pozwala ubiegać się o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Program prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski, można z niego pozyskać dofinansowanie do wysokości 70 tys. zł na m.in.: zagospodarowanie centrów wsi czy remont świetlic wiejskich.
Poruszone zostały również sprawy dotyczące wymiany pieców, nadchodzących wyborów parlamentarnych czy dbania o zieleń na wsiach. Sołtysi dyskutowali także o bieżących problemach poszczególnych sołectw.