jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 15 września 2023

Nauczyciele z gminy Miejska Górka z awansami zawodowymi.

Nauczyciele z gminy Miejska Górka z awansami zawodowymi. - zdjęcie

Burmistrz Karol Skrzypczak,  w obecności dyrektorów Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W obecności burmistrza nauczyciele złożyli przewidziane prawem ślubowanie: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

W inauguracji wzięło udział pięciu nauczycieli z Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

Rozwój kadry pedagogicznej w dzisiejszych czasach jest wyrazem troski o naszych młodych mieszkańców, dlatego raz jeszcze gratulujemy i cieszymy się z nominacji!