jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 12 stycznia 2023

Marszałek Województwa Wielkopolskiego gościł w Miejskiej Górce

Marszałek Województwa Wielkopolskiego gościł w Miejskiej Górce - zdjęcie

 

 

Logo
10 stycznia br. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak gościł w Miejskiej Górce.

Głównym powodem przyjazdu marszałka do Miejskiej Górki było podpisanie umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w Gminie Miejska Górka i Gminie Pakosław z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W miejskogóreckiej hali widowiskowo-sportowej burmistrz Miejskiej Górki, Karol Skrzypczak podpisał umowę na dofinansowanie termomodernizacji dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górce, a wójt gminy Pakosław, Piotr Skrzypek na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, Filia Sowy. Marszałek Woźniak podczas podpisywania umów przypomniał, że są to ostatnie projekty realizowane przy wsparciu funduszy unijnych z minionej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, których dysponentem jest Województwo Wielkopolskie, bo zaczyna się już realizacja nowego programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak podkreślił, że dzięki zainwestowanym środkom unijnym oba budynki szkolne będą posiadać nowoczesne systemy grzewcze i staną się bardzo oszczędne, wpisując się w najnowsze trendy.

Inwestycje znacząco wpłyną na oszczędność energii, zmniejszą koszty użytkowania budynków, a jednocześnie poprawią jakość edukacji prowadzonej w tych obiektach.

Podpisanie umów poprzedziło spotkanie marszałka z samorządowcami z powiatu rawickiego oraz konferencja prasowa z udziałem: Starosty Rawickiego, Adama Sperzyńskiego, Burmistrza Gminy Rawicz, Grzegorza Kubika, Burmistrza Bojanowa Macieja Dubiela, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, Marka Glury, Burmistrza Krobi, Łukasza Kubiaka, Wójta Gminy Pępowo, Grzegorza Matuszaka, uczniów Zespołu Szkół w Miejskiej Górce oraz przedstawicieli prasy.

Spotkanie poprowadziły uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Miejskiej Górce.

Jednym z punktów wizyty marszałka było również złożenie kwiatów przy zbiorowej mogile Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Miejskiej Górce.