jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 29 września 2023

Gmina pozyskała dotacje na remont kościołów

Gmina pozyskała dotacje na remont kościołów - zdjęcie

We wtorek, 26 września zostały opublikowane wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

Gmina pozyskała środki, które przekaże parafianom w Konarach i Zakrzewie.

W Konarach nastąpi wymiana pokrycia dachu w Domu Pogrzebowym. Na to zadanie pozyskano dotację w wysokości 100 tys. zł.

W Zakrzewie zaplanowano natomiast renowację dachu, ołtarza i ogrodzenia kościoła. Uzyskano na to dotację w wysokości 340 tys. zł.

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji Rządowego Programu Ochrony Zabytków, nasza gmina pozyskała dofinansowanie, które przekaże w formie dotacji parafianom w Miejskiej Górce i w Sobiałkowie oraz Klasztorze Franciszkanów w Goruszkach.

Parafia w Miejskiej Górce otrzymała dotację w wysokości 539 tys. zł na renowację elewacji budynku kościoła.

W Sobiałkowie wysokość dotacji wyniosła 137 tys. 200 zł i została przeznaczona na renowację drewnianej elewacji oraz krzyży, a także na remont kościoła.

Dofinansowanie dla klasztoru na wymianę pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, wchodzącym w skład zespołu klasztornego wyniosło 441 tys. zł.