jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 22 marca 2024

Głosowanie przez pełnomcnika

Głosowanie przez pełnomcnika - zdjęcie

Wyborcy, którzy w dniu wyborów ukończą 60 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców Gminy Miejska Górka składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Miejskiej Górce, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, pokój nr 10. najpóźniej do 29 marca 2024 r.