jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 22 marca 2024

Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne - zdjęcie

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 25 marca 2024 r.

Komisarz Wyborczy w Lesznie
Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Lesznie
Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno