jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 22 marca 2024

Bezpłatny transport w dniu wyborów samorządowych

Bezpłatny transport w dniu wyborów samorządowych - zdjęcie

W terminie do 25 marca 2024 roku przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, I piętro pokój nr 23, pod numerem telefonu 65 322 49 73, 721 338 337 lub przesyłając na adres e-mail: sekretarz@miejska-gorka.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu 721 338 337.