jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 25 czerwca 2024

Projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o ponownym przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji „Planu gospodarki odpadami
dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”.