jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 23 lutego 2024

Poprawa bezpieczeństwa pieszych

Poprawa bezpieczeństwa pieszych  - zdjęcie

Trwa rozpoczęta pod koniec ubiegłego roku realizacja dwóch zadań dotyczących przebudowy dróg gminnych, w Dąbrowie i Miejskiej Górce, mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Inwestycja w Dąbrowie obejmuje budowę chodnika z kostki brukowej, na dwóch odcinkach ulicy Kościuszki, których długość w sumie wyniesie 573 metry, a także oznakowanego i oświetlonego przejścia dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego.

W Miejskiej Górce zadanie realizowane jest na ulicy Bema, gdzie powstaną chodniki po obu stronach jezdni o łącznej długości 444 metry. To kontynuacja budowy już istniejących chodników, wykonanych w 2022 roku. Tutaj również wybudowane zostanie kolejne przejście dla pieszych, które ma być oznakowane i oświetlone.

Wykonawcą robót w obu miejscowościach jest firma SKM DRÓG sp. z o.o., mająca siedzibę w Słupi Kapitulnej. Łączny koszt zadań wyniesie około 1 mln zł. Na ich realizację gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 80% wartości z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.