jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo


Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami ścieków w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo.
W ramach zadania przewiduje się ułożenie rurociągów kanalizacyjnych o łącznej długości ok. 8,798 km, w tym łączna długość planowanych przyłączy kanalizacyjnych wyniesie ok. 0,868 km.
Planowane jest również wykonanie 7 przepompowni ścieków.