jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko

Plakat - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roszkowie

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko.

Zakres robót obejmuje:              

  •       budowę kanalizacji sanitarnej:

- kolektory grawitacyjne PVC Dn 200/5,9 mm  – ok. 502,0 m;

- przyłącza kanalizacyjne PVC Dn 150/4,7 mm – ok. 140,5 m / 28 szt.;

- rurociąg tłoczny PE Dn 90 mm i 110 mm – ok. 2.959,0  m;

  •  budowę sieci wodociągowej:

- rurociąg PE Dn 160 mm – ok. 1.286,0 m;

- hydranty przeciwpożarowe Dn 80 mm – 2 szt.

Planowane jest również wykonanie 2 przepompowni ścieków.