jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Budowa przedszkola gminnego wraz ze żłobkiem w Miejskiej Górce

W ramach inwestycji planuje się wybudować 8 oddziałowe przedszkole wraz z 2 oddziałami żłobkowymi, kuchnią, stołówką oraz salą do ćwiczeń i występów artystycznych. Na dwie sale przedszkolne zaplanowano jeden węzeł sanitarny. W obiekcie przewiduje się pomieszczenia do zajęć logopedycznych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych. Przy przedszkolu zlokalizowany będzie plac zabaw oraz parkingi umożliwiające bezpieczne odprowadzenie i odebranie dziecka.

Dofinansowanie: 4.000.000

Szacowany koszt inwestycji: 10.000.000 zł