Poprawa walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska

  • Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie stawów w Sobiałkowie, Konarach, Oczkowicach i Roszkowie
Okres realizacji: 2018
Wykonawca:

DREW - KOS 
Dariusz Różycki
ul. Chojnicka 74, 89 - 500 Tuchola

Koszt całkowity: 212.732,19 zł

Artykuły:

Zakończono odmulanie stawów

Odmulanie i zagospodarowanie czterech miejskogóreckich stawów

  • Odnowienie (odmulenie) wybranych rowów melioracyjnych na ternie gminy Miejska Górka
Okres realizacji 2018 r.
Wykonawca PPHU BEMAR
ul. A. Mickiewicza 38, 63-930 Jutrosin
Koszt całkowity 13.545,99 zł

Artykuły:

Odnowienie i odmulenie rowów melioracyjnych

 

  • Wykonanie nasadzeń przydrożnych przy trzech drogach polnych na terenie gminy Miejska Górka
Okres realizacji 2018 r.
Wykonawca Szkółka Drzew i Krzewów
Tomasz Antkowiak
Grądzik 18, 55 - 140 Żmigród
Koszt całkowity 21.780,00 zł

Artykuły: 

Nasadzenia drzew miododajnych

Dofinansowanie: 157.739,00 zł

Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".