Wydział Organizacyjny

Sekretarz, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Obsługa Sekretariatu

Płace

Kadry

Zarządzanie Kryzysowe, Ochotnicze Straże Pożarne

Promocja

Działalność Gospodarcza