Dane statystyczne

Powierzchnia gminy Miejska Górka
Powierzchnia 103,6 km2
Użytki rolne 7908 ha
Lasy i grunty leśne 18,83 ha
Grunty orne 7064 ha
Sady 61,40 ha
Łąki i pastwiska 580,80 ha
Liczba gospodarstw rolnych 916
Budżet Gminy Miejska Górka na 2020 rok
Dochody 51 405 857,80 zł
Wydatki 51 405 857,80 zł
Liczba mieszkańców gminy Miejska Górka (Stan na 30 czerwca 2020 roku)
Miasto Miejska Górka 3197
Liczba mieszkańców wszystkich wsi z terenu gminy 6099
Liczba wszystkich mieszkańców gminy Miejska Górka 9296
Liczba mieszkańców wsi (Stan na 30 czerwca 2020 roku)
Annopol 0
Dąbrowa 383
Dłoń 609
Gostkowo 376
Jagodnia 7
Karolinki 253
Kołaczkowice 300
Konary 1190
Melanowo 37
Niemarzyn 409
Oczkowice 251
Piaski 150
Roszkowo 264
Roszkówko 136
Rozstępniewo 229
Rzyczkowo 135
Sobiałkowo 855
Topólka 56
Woszczkowo 108
Zakrzewo 285
Zalesie 20
Zmysłowo 46
RAZEM 6099
Mienie komunalne (Stan na 2017 rok)
Świetlice wiejskie 11
Zbiorniki wodne 17
Obiekty sportowe (bez obiektów znajduących się na terenie szkół):  
Stadion wielofunkcyjny piłkarsko-lekkoatletyczny 1
Boisko piłkarskie pełnowymiarowe 2
Boisko piłkarskie niepełnowymiarowe 3
Boisko baseballowe i softballowe pełnowymiarowe 1
Boisko do koszykówki 1
Boisko do piłki siatkowej pełnowymiarowe 1
Skatepark 1
Boisko uniwersalne - wielozadaniowe 2
Hala widowiskowo - sportowa  1
Kort tenisowy otwarty 2
Siłownia zewnętrzna 1
Oczyszczalnia ścieków 1
Przedszkola, szkoły oraz uczniowie w Gminie Miejska Górka. (Stan na rok szkolny 30.09.2019 r.)
Liczba przedszkoli 4

W tym:

 • Przedszkole w Miejskiej Górce (samodzielny podmiot prowadzony przez gminę),
 • Przedszkole w Konarach wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach (podmiot prowadzony przez gminę),
 • Przedszkole w Dłoni wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dłoni (podmiot prowadzony przez gminę),
 • Niepubliczne przedszkole"TUPTUP" (podmiot prowadzony przez osobę fizyczną)
 
Liczba szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi 3

W tym:

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (oddziały przedszkolne, podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie ( oddziały przedszkolne, podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Nieparcie, Niepart 45, 63-840 Krobia (oddziały przedszkolne - dodatkowe uzupełnienie sieci oddziałów przedszkolnych). Podmiot prowadzony przez Edukacyjnny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart, gdzie członkiem związku jest Gmina Miejska Górka. W oddziałach przedszkolnych pobierają wychowanie przedszkolne dzieci z miejscowości Gostkowo, Zmysłowo, Roszkówko i Rozstępniewo).
 
Liczba szkół podstawowych 5

W tym:

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie (podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Konarach wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Konarach (podmiot prowadzony przez gminę)
 • Szkoła Podstawowa w Dłoni wchodząca w skład Zespołu Szkół w Dłoni (podmiot prowadzony przez gminę)
 • Szkoła Podstawowa w Nieparcie, Niepart 45, 63-840 Krobia (dodatkowe uzupełnienie sieci szkół podstawowych). Podmiot prowadzony przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart, gdzie członkiem związku jest Gmina Miejska Górka. W szkole pobierają naukę uczniowie z miejscowości Gostkowo, Zmysłowo, Roszkówko, Rozstępniewo)
 
Liczba szkół ponadpodstawowych (w których przejściowo w związku z reformą ustroju szkolnego funkcjonują klasy na podbudowie gimnazjum 3

W tym:

 • Liceum Ogólnokształcące w Miejskiej Górce wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (podmiot prowadzony przez gminę)
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miejskiej Górce wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (podmiot prowadzony przez gminę)
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Miejskiej Górce wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (podmiot prowadzony przez gminę).
 
Liczba przedszkolaków (przedszkola + oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych + oddział przedszkolny w Nieparcie dzieci z miejscowości Gostkowo, Zmysłowo, Roszkówko, Rozstępniewo) 378
Liczba uczniów szkół podstawowych (klasy 1-8 + uczniowie szkoły w Nieparcie z miejscowości Gostkowo, Zmysłowo, Roszkówko, Rozstępniewo) 840
   
Liczba uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Miejskiej Górce (klasy na podbudowie szkoły podstawowej + klasy na podbudowie gimnazjum) 143
Liczba uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Miejskiej Górce (klasy na podbudowie szkoły podstawowej + klasy na podbudowie gimnazjum) 177
Liczba uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miejskiej Górce 41
Liczba wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych  361