Wydział Komunalny

Sekretarz, Naczelnik Wydziału Komunalnego

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunalnego, Ochrona Środowiska

Mienie komunalne

Planowanie przestrzenne

Rolnictwo, Infrastruktura gminna

Leśnictwo, Ochrona Zwierząt

Ochrona Środowiska

Pomoc administracyjna

  • Patrycja Maciejak