Wydział Komunalny

Sekretarz, Naczelnik Wydziału Komunalnego

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunalnego, Ochrona Środowiska

Mienie Komunalne

Planowanie Przestrzenne

Rolnictwo, Infrastruktura Gminna

Leśnictwo, Ochrona Zwierząt

Ochrona Środowiska

Pomoc Administracyjna

  • Patrycja Maciejak