Zasłużeni 2019

Certyfikat i statuetkę "Zasłużony dla Gminy Miejska Górka" otrzymał prezes Towarzystwa Sympatyków Baseballu - Jan Zbaraż