jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Urząd Miejski w Miejskiej Górce

 • Urząd Miejski w Miejskiej Górce w skrócie Urząd Miejski znajduje się przy ulicy Rynek 33 w Miejskiej Górce. W Urzędzie pracuje burmistrz i urzędnicy.
 • Do budynku można wejść od ulicy Rynek 33. To główne wejście do Urzędu.
 • Burmistrzem Miejskiej Górki jest Karol Skrzypczak.
 • Burmistrz to osoba, która rządzi gminą.
 • Burmistrzowi w pracy pomagają zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik oraz wielu pracowników.

Czym zajmuje się Urząd?

 • Urząd wykonuje różne zadania.
 • W Urzędzie między innymi:
  • zgłosisz prowadzenie własnej firmy,
  • wyrobisz dowód osobisty,
  • zgłosisz urodzenie dziecka.
  • otrzymasz akt zgonu czy akt urodzenia.
  • zapłacisz podatki. 
  • w urzędzie możesz też się zameldować lub wziąć ślub cywilny.
 • Urząd dba, żeby miasto i wsie mogły się rozwijać.
 • Urząd zajmuje się budżetem gminy, ustalaniem jakie będą podatki, drogami, chodnikami, ścieżkami.
 • To tutaj dostaniesz pozwolenie między innymi na wycięcie drzewa.
 • Dzięki Urzędowi powstają nowe budynki.
 • Urząd robi remonty, buduje i naprawia drogi gminne, zajmuje się ochroną środowiska.
 • Urząd prowadzi różne sprawy z zakresu wojska.

Budynek Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce

Przed budynkiem, od ulicy Plac Korczaka, jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak trafić do sekretariatu?

 1. Wejdź do Urzędu głównym wejściem od strony Rynku.
 2. Gdy wejdziesz zobaczysz schody.
 3. Wejdź po schodach na górę. Przejdź do końca korytarza.
 4. Gdy spojrzysz w prawo zobaczysz drzwi do sekretariatu.

Kontakt z pracownikami Urzędu

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać pismo i wysłać je na adres:
  Urząd Miejski w Miejskiej Górce
  ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

 • przynieść pismo do sekretariatu Urzędu.
  Sekretariat to biuro.
  Możesz w nim zostawić pisma i inne dokumenty.
  Pismo zostaną później przekazane urzędnikowi.

 • wrzucić pismo do skrzynki pocztowej.
  Skrzynka powieszona jest obok wejścia głównego do Urzędu.

 • napisać wiadomość i wysłać na adres e-mailowy:
  urzad@miejska-gorka.pl

 • zadzwonić pod numer: 65 54 74 507

 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem
  w godzinach od 7.30 do 15.30.