Opublikowano 16 października 2018

Nasadzenia drzew miododajnych

Nasadzenia drzew miododajnych - zdjęcie

Ruszyły prace związane z nasadzeniami drzew przydrożnych w kilku miejskogóreckich miejscowościach. Sadzenia wykonywane są  w ramach dwóch odrębnych zadań.

Wszystko za sprawą pozyskanych dofinansowań – z Urzędu Marszałkowskiego oraz Programu LEADER, realizowanego przez LGD „Gościnna Wielkopolska”.

Nasza Gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych maksymalną kwotę dotacji, czyli 20 tys. zł. W ramach tego zadania drzewa zostaną nasadzone: przy drodze wjazdowej do wsi Roszkowo, w Konarach przy drodze prowadzącej w kierunku Góreczek Wielkich oraz pomiędzy Piaskami i Zalesiem. Łącznie zasadzonych zostanie tam 150 lip drobnolistnych. Koszt tej inwestycji wyniesie 24 tys. zł.

Gmina otrzymała również dofinansowanie na wykonanie nasadzeń przydrożnych przy drogach polnych z programu LEADER, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Gościnna Wielkopolska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Dzięki tej dotacji przy dwóch drogach w Roszkówku i przy drodze prowadzącej z Oczkowic do Dłoni zasadzone zostanie 121 lip drobnolistnych. Koszt tego zadania wyniesie 21 tys. 780 zł, z czego kwota dofinansowania to 13 tys. 858 zł.

Obie części nasadzeń realizuje firma: Szkółka Drzew i Krzewów Tomasza Antkowiaka z Grądzika w gminie Żmigród, która wygrała zapytania ofertowe. W sumie, we wszystkich wymienionych miejscowościach, zasadzonych zostanie 271 drzew. Nasadzenia mają potrwać do końca października tego roku.