Opublikowano 15 października 2018

Zakończono odmulanie stawów

Zakończono odmulanie stawów - zdjęcie

W Konarach, Sobiałkowie, Roszkowie i Oczkowicach odmulono i odbudowano stawy.

Największy z nich znajduje się w Konarach i ma powierzchnię ponad 1 ha. Staw odmulono, odbudowano i wyprofilowano skarpy, a także umocniono je faszyną (czynność ta polega na dokładnym uszczelnieniu boków stawu, poprzez budowę ścian z gałęzi i kołków). Wykonano też urządzenia (zastawki) do napełniania i wypompowywania z niego wody. Z myślą o wędkarzach i mieszkańcach wsi na terenie wokół stawu zamontowano sześć ławek.

W Sobiałkowie odmulono staw, znajdujący się przy drodze w kierunku Rozstępniewa, skarpy obsiano trawą, zamontowano też ławostół.

W Roszkowie oprócz wykonania faszyny odtworzono i umocniono skarpę, ogrodzono staw i zamontowano trzy zadaszone ławki dla wędkarzy.

W Oczkowicach uregulowano, odbudowano i wyprofilowano skarpy oraz umocniono je faszyną. Uporządkowano teren przy stawie i zamontowano dwa ławostoły. Dodatkowo wykonano betonowe ogrodzenie odgradzające staw od sąsiadującej z nim posesji.

Wykonawcą robót była firma DREW-KOS Dariusza Różyckiego z Tucholi. Koszt zadania wyniósł 212 tys. zł,  z czego 63,63 % pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki te gmina uzyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.