Opublikowano 29 października 2019

Zmiany w odbiorze odpadów w dni świąteczne 1 i 11 listopada

Zmiany w odbiorze odpadów w dni świąteczne 1 i 11 listopada - zdjęcie

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina, iż w związku ze zbliżającymi się listopadowymi dniami świątecznymi zmianie ulegną terminy odbiorów odpadów komunalnych przypadające w dni wolne od pracy.

W przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów odbędzie się w następnym dniu niebędącym dniem ustawowo wolnym od pracy,

tj. odbiór za 1 listopada 2019 r. odbędzie się 2 listopada 2019 r. (SOBOTA),

natomiast za 11 listopada 2019 r. odbędzie się 12 listopada 2019 r. (WTOREK)

Zmiana dotyczy zarówno odpadów zmieszanych jak i segregowanych.