Opublikowano 17 stycznia 2020

Zdjęcie sanitariuszek na wystawie poświęconej kobietom w Powstaniu Wielkopolskim

Zdjęcie sanitariuszek na wystawie poświęconej kobietom w Powstaniu Wielkopolskim - zdjęcie

Roli kobiet w Powstaniu Wielkopolskim poświęcona jest wystawa, którą można oglądać przy wejściu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W grudniu minęła 101. rocznica jego wybuchu.

Jak podkreślił marszałek województwa Marek Woźniak, sukces Powstania Wielkopolskiego to w dużej mierze także zasługa kobiet; niepodległość Wielkopolski była możliwa zarówno dzięki wieloletniemu zaangażowaniu kobiet w pracę u podstaw, jak i ich udziałowi w wysiłku zbrojnym.

Tegoroczna wystawa w całości jest poświęcona działalności bohaterek Powstania Wielkopolskiego. Na zaprezentowanych przy wejściu do urzędu reprodukcjach oglądać można m.in. zdjęcie sióstr, biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim, na czele z Marią Grobelną (szefową sanitariuszek, pełniącą również nadzór gospodarczy w powstańczym szpitalu) wraz z podopiecznymi szpitala w Miejskiej Górce. Jest też zdjęcie Bogusławy Zagórskiej – pielęgniarki, która na wieść o wybuchu powstania zdecydowała się poświęcić opiece nad rannym, żeńskiej drużyny skautowej oraz Izabeli Drwęskiej – organizatorki kobiecej służby medycznej i sanitarnej w Poznaniu, twórczyni i przewodniczącej kobiecego oddziału Czerwonego Krzyża. Oglądać można również fotografię żeńskiej drużyny skautowej. Skautki w czasie zajęć polowych były szkolone w zakresie służby wywiadowczej, kurierskiej, łączności i sanitarno-opiekuńczej.

Twórcy wystawy przypominają, że w czasie powstania kobiety organizowały i tworzyły zaplecze sanitarno-medyczne, organizowały i obsługiwały kuchnie polowe, tworzyły pocztę polową, odpowiadały za łączność jako telegrafistki na pocztach i dworcach kolejowych, a gdy zaistniała taka potrzeba, stawały do boju.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

                              Dom Rannych w Miejskiej Górce