Opublikowano 01 lipca 2020

XIX Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

XIX Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - zdjęcie

We wtorek, 30 czerwca 2020 r. odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce. Ze względu na sytuację pandemiczną i wynikające z niej obostrzenia, miejskogóreccy radni po raz kolejny obradowali w hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górce.

Choć same obrady sesji i sposób głosowania zostały przeprowadzone w sposób tradycyjny – to ze względu na epidemię koronawirusa zachowane zostały szczególne wymogi bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem sesji sala została zdezynfekowana, a radni usadzeni tak, aby zachować od siebie dwumetrowy odstęp. W celu dodatkowej ochrony obecni założone mieli maseczki oraz rękawiczki.

W sesji wzięli udział: radni, burmistrz Karol Skrzypczak, sekretarz Joanna Pląskowska, skarbnik Dorota Lamperska, kierownik Centrum Usług Wspólnych – Maria Antkowiak, pracownik urzędu oraz osoba transmitująca sesję. W trakcie obrad burmistrz omówił projekty uchwał oraz przedstawił informacje związane z działalnością międzysesyjną. Poinformował mi.in. o zakupie laptopów dla uczniów miejskogóreckich szkół do zdalnej nauki, rozpoczęciu prac przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Gostkowie i Rozstępniewie, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego do Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” o odmulenie stawów w Dłoni i Piaskach oraz zbliżaniu się do końca inwestycji, jaką jest  przebudowa budynku szkolnego w Konarach.

Podczas wtorkowej sesji radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie: dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2020-2024, zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2020/2021 oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne i przedszkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2020/2021”.

Sesja była również okazją do wręczenia Burmistrzowi Miejskiej Górki Karolowi Skrzypczakowi podziękowania od Radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce oraz Zastępcy Burmistrza Adama Bandury za 30 lat pracy na rzecz Samorządu Terytorialnego. Kwiaty i statuetkę w imieniu radnych wręczył przewodniczący– Zdzisław Goliński oraz wiceprzewodnicząca Barbara Szewczyk.

Rentransmisja sesji jest dostępna na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=Cr1SsogNRAw&feature=youtu.be