Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Hubala

Okres realizacji: 2018
Wykonawca:

GEO-BUD Jacek Szafrański, 
Karolinki, ul. Rolnicza 2B, 63-910 Miejska Górka

Koszt całkowity: 500.200,50 zł
Dofinansowanie: 317.623,28 zł
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Artykuły:

Dobiegły końca prace związane z budową drogi, ścieżki pieszo – rowerowej, chodnika i miejsc postojowych na ul. Hubala

W mieście powstanie nowa droga, ścieżka pieszo-rowerowa, chodniki i miejsca parkingowe