Opublikowano 12 października 2020

Powiat Rawicki w strefie czerwonej

Zdjęcie przedstawia mapę Polski z zaznaczonymi na żółto i czerwono powiatami i miastami
Kliknij, aby powiększyć plakat

Ministerstwo Zdrowia opublikowało zaktualizowaną listę 32 powiatów, które od soboty, 10 października w związku ze stale rosnącą liczbą osób zakażonych, zostały objęte czerwoną strefą. Wśród nich znalazł się także powiat rawicki. To oznacza, że mieszkańców Gminy Miejska Górka czekają istotne ograniczenia oraz nakazy – najważniejszy z nich to obowiązkowe noszenie maseczek w miejscach publicznych, również na ulicach. Cały kraj znalazł się natomiast w strefie żółtej.

Strefa czerwona oznacza obowiązek zakrywania ust i nosa w środkach publicznego transportu, w miejscach ogólnodostępnych, na terenie nieruchomości wspólnych, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, kościołach, cmentarzach w obiektach handlowych i targowiskach.

Restrykcje dotyczą także:

- w imprezach okolicznościowych może brać udział 50 osób (ograniczenie wchodzi w życie 17 października)

- restauracje, puby i bary będą mogły pracować w godzinach 6:00-22:00, z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos,

-  podczas zakupów towarów lub usług klienci mają obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk,

-  w wydarzeniach sportowych nie może brać udziału publiczność, a wydarzenia kulturalne zostają zakazane,

- w kinach zajętych może być 25% miejsc,

- w ogródku gastronomicznym 1 osoba na 4m2, w siłowniach i klubach sportowych 1 osoba na 10m2,

- w salonach kosmetycznych lub fryzjerskich przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, w przypadku kiedy klient wymaga opieki - także jego opiekun

- kościoły i uroczystości religijne – limit wiernych 50% w kościele lub innym obiekcie kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa (z wyłączeniem osób sprawujących kult) oraz obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa na zewnątrz świątyni

- transport publiczny - 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego 

Urząd Miejski w Miejskiej Górce aktualnie pracuje bez zmian: jest czynny codziennie w godzinach 7.30 -15.30. W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz pracowników Urzędu Miejskiego prosimy, aby każda osoba wchodząca do Urzędu miała na sobie maskę lub przyłbicę oraz rękawiczki. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przy wejściu umieszczone są środki dezynfekujące.

Jednocześnie apelujemy, aby w czasie panującej epidemii wszelkie możliwe sprawy załatwiać telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie (e-mail: urzad@miejska-gorka.pl, skrytka ePUAP: /urzadmg/skrytka).

Niezmiennie, istnieje również możliwość złożenia pisma/wniosku do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej, znajdującej się po prawej stronie drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego. Można do niej wrzucać wnioski (wyjątek: wniosek o dowód osobisty składamy OSOBIŚCIE) pisma, podania i inne dokumenty. Korespondencja będzie rejestrowana. Każdy dokument, w celu zabezpieczenia, należy umieścić w kopercie.

Mapa miast i powiatów włączonych do strefy czerwonej jest aktualizowana raz w tygodniu. Zadbajmy więc o siebie wzajemnie i stosujmy się do zaleceń.