Opublikowano 29 listopada 2019

OSP Miejska Górka i OSP Sobiałkowo otrzymały nowy sprzęt

OSP Miejska Górka i OSP Sobiałkowo otrzymały nowy sprzęt - zdjęcie

Ochotnicy z OSP w Miejskiej Górce i Sobiałkowie otrzymali sprzęt niezbędny do działań ratowniczo-gaśniczych podczas katastrof, klęsk żywiołowych i poważnych awarii. Jego wartość wynosi 18 tys. 903 zł.

Większość środków tj. 11 tys. 381 zł pochodziła z dotacji udzielonej na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pozostałą kwotę, 7 tys. 522 zł wydatkowano z budżetu gminy Miejska Górka.

W ramach naboru wniosków przez WFOŚiGW na wsparcie przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii w 2019 r. obie jednostki otrzymały: piłę do cięcia betonu i metalu, węże tłoczne (OSP Miejska Górka – 20 sztuk, OSP Sobiałkowo – 17 sztuk) oraz rozdzielacz kulowy. Dodatkowo ochotnicy z OSP Miejska Górka dostali prądownicę wodno-pianową oraz nasadę pionową do prądownicy.