Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Miejskiej Górce

Zabytek sakralny pochodzący z 1445 roku. Kościół słynął jako miejsce cudowne, bowiem w 1572 roku został obdarzony kolcem z korony cierniowej Chrystusa i z tego powodu stał się miejscem pielgrzymek.

Po zniszczeniu podczas wojen szwedzkich Kościół odrestaurował Jan Opaliński, ówczesny dziedzic miasta, wystawiając 4 ołtarze boczne. Tragiczny w skutkach okazał się pożar, który w 1787 roku zniszczył nie tylko Kościół, ale również zabudowania probostwa oraz znaczną część miasta. To dwukrotne spustoszenie pozbawiło Kościół jego najcenniejszych zabytków i pamiątek. Odbudowany na nowo na generalnych murach, stoi do dnia dzisiejszego.