jakość powietrza dofinansowanie
Opublikowano 08 stycznia 2021

KGW rozliczają się z dotacji

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansowanie swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji.

Wnioski Kół Gospodyń Wiejskich o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września 2020 r. Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tys. złotych – w zależności od liczby członków.
5051 kół otrzymało pomoc w wysokości 3 tys. zł, 4012 – w wysokości 4 tys. zł, a 334 koła – w wysokości 5 tys. zł. W sumie blisko 9,4 tys. KGW otrzymało prawie 32,9 mln zł. Najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w województwach: wielkopolskim – 1430, lubelskim – 1219 i mazowieckim – 1193.

Zgodnie z prawem, dotacje dla KGW mogły zostać wydane na realizacje zadań nałożonych na koła w ustawie, czyli na:

  • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  • rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
  • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej;
  • reprezentowanie środowiska kobiet wiejskich przed administracją


Do końca ubiegłego roku Koła Gospodyń Wiejskich miały czas na wydanie pieniędzy otrzymanych z Agencji. Teraz pora na złożenie sprawozdania. Należy to zrobić do końca stycznia br. w biurze powiatowym Agencji właściwym dla miejsca działania Koła Gospodyń Wiejskich.

Więcej informacji (w tym wzory sprawozdań) znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Przejdź do strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84