Opublikowano 31 maja 2019

Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rozstępniewie i Gostkowie

Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę sieci  kanalizacji sanitarnej w Rozstępniewie i Gostkowie - zdjęcie

W dniu 23 maja 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo”.  Zadanie realizowane będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nasza Gmina otrzyma na to zadanie dofinansowanie w wysokości 3,64 mln zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 5,23 mln zł.

W najbliższym czasie, po dostarczeniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego koniecznych dokumentów, zostanie zawarta umowa o dofinansowanie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami ścieków w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo, w aglomeracji Miejska Górka. Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami ma za zadanie odprowadzenie ścieków gospodarczo - bytowych z gospodarstw domowych do istniejącej oczyszczalni ścieków w Karolinkach.

W ramach inwestycji przewiduje się ułożenie rurociągów kanalizacyjnych o łącznej długości ok. 8,798 km. Długość przyłączy kanalizacyjnych wyniesie ok. 0,868 km. Planowane jest również wykonanie 7 przepompowni ścieków.

Termin realizacji zadania planowany jest na lata 2019 – 2021. Przetarg zostanie ogłoszony jesienią bieżącego roku.