Gmina Miejska Górka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zdalna Szkoła +

Kliknij, aby powiększyć plakat

W maju 2020 r. Gmina Miejska Górka złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach programu Zdalna szkoła + Wniosek został zweryfikowany pozytywnie. Gminie Miejska Górka przyznano wnioskowane wsparcie w wysokości 75 000 zł na zakup 25 laptopów.

Zakupione laptopy przekazano w celu użyczenia uczniom z 4 szkół Gminy Miejska Górka tj. Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, Zespołu Szkół w Dłoni, Szkoły Podstawowej w Sobiałkowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach, nie mającym warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Projekt zdalna szkoła + jest odpowiedzią na obecną sytuację w oświacie, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii, spowodowanej zakażeniem koronawirusem. Czasowe ograniczenie funkcjonowania podmiotów oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Laptopy umożliwią uczniom podjęcie nauki w systemie zdalnym i wyrównanie ich szans edukacyjnych.

Dofinansowanie projektu wynosi 75 000 zł i stanowi 100%  wydatków kwalifikowalnych projektu. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Nazwa Programu Operacyjnego:  Polska Cyfrowa na lata  2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego:  I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Numer i nazwa działania w ramach Osi Priorytetowej:  1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Nazwa projektu grantowego: Zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Cel projektu: Celem projektu jest zakup laptopów przeznaczonych dla wsparcia zdalnego  nauczania przez uczniów z rodzin wielodzietnych z 4 szkół Gminy Miejska Górka

Okres realizacji projektu: od 3 czerwca 2020 r. do 3 grudnia 2020 r.

Grupa docelowa projektu: wsparcie uczniów z 4 szkół Gminy Miejska Górka tj.: Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, Zespołu Szkół w Dłoni, Szkoły Podstawowej w Sobiałkowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach.

Ilość zakupionego sprzętu: 25 szt. laptopów

Kwota dofinansowania: 75 000 PLN