Opublikowano 05 marca 2019

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  - zdjęcie

20 lutego 2019 roku w Sobiałkowie zorganizowane zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom".

Uczniowie wzięli udział w dwuetapowych zmaganiach. Test pisemny został przeprowadzony w świetlicy wiejskiej, a część praktyczna, dotycząca znajomości sprzętu – w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych:

·         klasy I-VI szkół podstawowych

·         klasy VII-VIII szkół podstawowych wraz z gimnazjalistami 

·         szkoły ponadgimnazjalne

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali: przewodniczący mł. bryg. Krzysztof Skrzypczak z Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu oraz  Dh Przemysław Wysocki, dh Stanisław Skrzypczak, Dh Mieczysław Walkowiak, Dh Stanisław Wojciechowski, Dh Marta Przewoźna.

Po dokonaniu oceny sprawdzianu pisemnego oraz wiedzy z części praktycznej, polegającej na rozpoznawaniu sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaka – ratownika, przewodniczący jury ogłosił oficjalne wyniki eliminacji.

W kategorii szkół podstawowych z klas I - IV największą liczbę punków uzyskali: Nicol Janaszek, Szymon Kowalski (SP w Sobialkowie) i Dobrosława Wolsztyniak (ZS w Dłoni). Wśród szkół podstawowych z klas VII – VIII i gimnazjalnych: Kacper Wysocki (SP w Miejskiej Górce), Eryk Guzikowski (Gimnazjum w M.Górce), Paula Nowakowska (SP w Sobiałkowie). W kategorii szkół ponadgimnazjalnych  zwyciężyli: Jakub Szymkowiak, Bartosz Głowacz, Karol Przybylak (ZS w Miejskiej Górce).

Łącznie w konkursie wzięło udział 30 uczniów ze szkół w Sobiałkowie, Gostkowie, Konarach, Dłoni oraz Miejskiej Górce.

Każdy z uczestników eliminacji otrzymał dyplom oraz maskotkę strażacką. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej nagrodą będzie możliwość wzięcia udziału w tegorocznym obozie szkoleniowo – wypoczynkowym MDP.

Zdjęcia: M. Przewoźna