Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo

Okres realizacji: 2019 r. - 2020 r.
Wykonawca:  
Koszt całkowity:  
Dofinansowanie: 499.744,00
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"

Artykuły:

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Powstaną świetlice wiejskie w Dąbrowie i Gostkowie