Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie

Okres realizacji: 2017 r. - 2018 r.
Wykonawca: P.H.U. "CHOD - DRÓG" Andrzejewski Przemysław
ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobia 
Koszt całkowity:

5.446.432,71 zł

Dofinansowanie: 2.567.865,34 zł
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020

Artykuły:

Sobiałkowo już skanalizowane

Dobiegają końca prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie

Kanalizacja w Sobiałkowie