Opublikowano 18 października 2019

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Miejskiej Górce

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Miejskiej Górce - zdjęcie

Dzień 15 października dla społeczności Zespołu Szkół w Miejskiej Górce był okazją do potrójnego świętowania – obchodów Dnia Edukacji Narodowej, pasowania pierwszoklasistów i wręczenia stypendiów Dyrektora Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe. Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Joanna Pląskowska - sekretarz Gminy Miejska Górka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Barbara Szewczyk oraz Bernard Bałuniak, Maria Antkowiak- kierownik Centrum Usług Wspólnych, Marek Stach – dyrektor OKSiAL oraz Rada Rodziców.  Pasowanie uświetnione było wierszami i piosenkami w wykonaniu uczniów klas pierwszych. Wręczone legitymacje uczniowskie oraz upominki sponsorowane przez Burmistrza Miejskiej Górki - Karola Skrzypczaka oraz Radę Rodziców stanowiły dopełnienie tej części uroczystości.

O trudzie wychowania i nauczania, o rozwijaniu wśród uczniów zainteresowań, rozbudzaniu pasji, poszukiwaniu i kształtowaniu w uczniach postaw tolerancji oraz szacunku, o uczeniu polskości mówiły w swych podziękowaniach skierowanych do nauczycieli i rodziców: dyrektor Jolanta Hryniowska, sekretarz gminy Joanna Pląskowska oraz radna Barbara Szewczyk.

Przed rozpoczęciem części artystycznej wicedyrektor placówki, Violetta Nowak wręczyła uczniom stypendia 2018/2019 rok  za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.

Słowo „szkoła” przewijało się tego dnia bardzo często. Przedstawioną w części artystycznej scenką z życia szkoły uczniowie zajrzeli do klas, na korytarze szkolne, do pokoju nauczycielskiego. Ich aktorskie talenty w humorystyczny i satyryczny sposób pokazały jeden dzień z życia szkoły.