Interaktywna mapa
Strona główna -> Archiwum inwestycji
Archiwum
Rok / Miesiac : /
Od (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Do (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Szukany tekst:
Strony : 2 3 4 z 15
13.12.2017Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36
...
05.12.2017Postęp prac na budowie hali widowiskowo – sportowej w Miejskiej Górce
   Trwa budowa największej inwestycji kubaturowej w historii naszej Gminy. Jest to budowa hali widowiskowo – sportowej przy skrzyżowaniu ulicy M. Konopnickiej i ulicy Buszy. W osta...
21.11.2017Rewitalizacja Gminy Miejska Górka, czyli kolejna szansa na rozwój!
Gmina Miejska Górka zakończyła realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Miejska Górka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjne...
07.11.2017Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – obręb Sobiałkowo
  W dniach od 02 do 27 października br. przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych – obręb Sobiałkowo. Droga ta, o długości 1,62 km i szerokości 4 m, łączy miejscowości Sobiałko...
25.09.2017Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. :"Dostawa kruszywa kamiennego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Sobiałkowo"
...
20.09.2017Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projekt programu rewitalizacji
        Szanowni Mieszkańcy Gminy Miejska Górka Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejska Górka, k...
20.09.2017Informacja z otwarcia ofert dot.: "Dostawa kruszywa kamiennego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Sobiałkowo"
...
15.09.2017Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
...
25.08.2017Komunikat dla Mieszkańców Gminy Miejska Górka
 Uprzejmie informuję, że niezależnie od Gminnej Komisji do spraw szacowania strat po nawałnicy powołanej przez Burmistrza Miejskiej Górki, mogą pojawić się u Państwa, którzy zgłosili szkody w mie...
25.08.2017Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
...
Strony : 2 3 4 z 15

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.