Interaktywna mapa
Archiwum
Rok / Miesiac : /
Od (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Do (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Szukany tekst:
Strony : 13 14 15 16 17 18 19 z 20
08.06.2012Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. Przebudowt drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów ornych we wsi Rozstępniewo
...
05.06.2012Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa
...
29.05.2012Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot.:Remontu świetlicy wiejskiej, montażu placu zabaw oraz zagospodarowania terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie
...
17.05.2012Dofinansowanie kolejnego etapu pracy mogiły ofiar hitlerowskiego terroru
Odnowiona mogiła, upamiętniająca śmierć 453 Polaków zamordowanych  przez okupanta niemieckiego w latach 1940- 1945, znajduje się na terenie klasztoru oo. franciszkanów w Goruszkach. Kościół jes...
17.05.2012Budowa sieci wodociągowej na ul. Hubala i ul. Spacerowej w Miejskiej Górce
Trwa budowa sieci wodociągowej w Miejskiej Górce na fragmencie ul. Hubala i Spacerowej. W ramach zadania wykonany zostanie odcinek o długości niespełna 300 m. Wodociąg umożliwi korzystanie z wody mi...
17.05.2012Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowicach i części Dłoni
  W dniu 15 maja br. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowicach i części Dłoni. Początkowa faza prac objęła budowę rurociągu tłocznego pomiędzy  Dłoni...
15.05.2012Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie
 Trwa budowa sieci wodociągowej  na części ul. Nowej w Dąbrowie. Budowany odcinek o długości 218 m umożliwi powstającym tam budynkom korzystanie z sieci wodociągowej. Wykonawcą zadania jes...
04.05.2012Realizacja zadania z Funduszu Sołeckiego w Kołaczkowicach
Obecnie w Kołaczkowicach realizowane jest zadanie z Funduszu Sołeckiego, dotyczące czyszczenia stawu i zagospodarowania terenu przy nim. Po uprzednim wypompowaniu wody odmulono dno stawu.  Aktu...
25.04.2012Naprawy nawierzchni dróg po budowie kanalizacji w Miejskiej Górce
W ubiegłym tygodniu naprawiono nawierzchnię na ul. Krasickiego. Prace wykonano zgodnie z uzgodnieniami i wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dodatkowo wykonano nową nawierzchnię...
24.04.2012Nowe boisko, place zabaw i miejsca wypoczynku
Dofinansowanie w kwocie ponad 700 tys. zł otrzyma nasza gmina ze środków Programu LEADER, wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania Gościnna Wielkopolska. Miejska Górka jest jednym z członków Stowarzys...
Strony : 13 14 15 16 17 18 19 z 20

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.