Interaktywna mapa
Archiwum
Rok / Miesiac : /
Od (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Do (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Szukany tekst:
Strony : 12 13 14 15 16 17 18 z 18
24.04.2012Nowe boisko, place zabaw i miejsca wypoczynku
Dofinansowanie w kwocie ponad 700 tys. zł otrzyma nasza gmina ze środków Programu LEADER, wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania Gościnna Wielkopolska. Miejska Górka jest jednym z członków Stowarzys...
24.04.2012Potrójna inwestycja w Sobiałkowie
W bieżącym roku miejskogórecka gmina przystąpi do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w Sobiałkowie, obejmującego remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu bois...
05.04.2012Nowe nawierzchnie ulic Miejskiej Górki
 Obecnie trwa odtwarzanie drugiej warstwy nawierzchni na ul. Jana Pawła II, Sportowej i 22 Stycznia. Po świętach wielkanocnych naprawione zostaną przejścia poprzeczne na ul. Krasickiego, dodatkow...
03.04.2012Rekordowa liczba ofert w przetargu na budowę kanalizacji
Rekordową liczbę, bo aż 23 oferty złożono w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowicach i części Dłoni, który odbył się 30 marca, br. Rozpiętość cenowa złożonych...
30.03.2012Kontynuacja budowy kanalizacji w Miejskiej Górce
Po przerwie zimowej wznowiono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Miejskiej Górce. Obecnie trwają roboty na ul. Wałowej, Pl.Powstańców Wielkopolskich, Ign. Buszy i Kilińskiego.  ...
28.03.2012Odtworzenie nawierzchni na ul. Mickiewicza
Po przerwie zimowej, w połowie marca br. rozpoczęto prace związane z naprawą nawierzchni na ul. Mickiewicza. Po budowie kanalizacji sanitarnej wymagała ona bowiem renowacji , wkrótce roboty na tym ...
23.03.2012Budowa instalacji solarno-wiatrowych dla zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Miejska Górka
16 marca 2012r. rozstrzygnięto przetarg na budowę instalacji solarno-wiatrowych dla zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Miejska Górka. W ramach zadania powstaną 22 punkty oświetlenia ulic...
20.03.2012Budowa drogi w Rozstępniewie
Gmina Miejska Górka zawarła umowę na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozstępniewie (kierunek Roszkówko).  Jej długość wynosi 630 m,  szerokości 4 m .Środki fi...
20.12.2011Budowa chodników w Karolinkach i Roszkówku
Dnia 6 grudnia br., zakończono prace przy budowie chodnika na ul. Klasztornej w Karolinkach. Odcinek ma długość 95 m i  szerokość 2 m. Koszt zadania wyniósł  28,069,24 zł  z czego ...
20.12.2011Prace na ul. Jana Pawła II
W połowie grudnia br. zakończono pierwszy etap odtwarzania nawierzchni na ul. Jana Pawła II, w ramach którego położono jedną warstwę asfaltu- tzw. warstwę wiążącą. Kolejna wylana zostanie wiosną przys...
Strony : 12 13 14 15 16 17 18 z 18

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.