Interaktywna mapa
Archiwum
Rok / Miesiac : /
Od (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Do (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Szukany tekst:
Strony : 12 13 14 15 16 17 18 z 20
13.08.2012Budowa chodnika na ul. 22 Stycznia w Miejskiej Górce
Kończone są prace przy budowie chodnika na ul. 22 Stycznia. Wcześniej, po drugiej stronie jezdni, wykonany został chodnik prowadzący od ul. Sosnowej do ul. Akacjowej. W celu wykonania ścieżki pies...
03.08.2012ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wiatrakowy zawrót głowy – utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki”
...
19.07.2012Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa
W dniu 11 lipca br., w wyniku przeprowadzonego przetargu, gmina zawarła umowę z firmą projektową, która wykona dokumentację dla budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie oraz odcinek rurociągu tłoczn...
18.07.2012Przebudowa drogi w Rozstępniewie
29 czerwca br. podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej, stanowiącej dojazd do gruntów ornych w Rozstępniewie. Długość drogi wynosi 630 m. Wykonawcą zadania, które zostanie wykonane do 31 sierpni...
12.07.2012Budowa kanalizacji sanitarnej w Oczkowicach
W ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowicach i części Dłoni”, trwają prace w Oczkowicach. W Dłoni zakończono już większość prac , pozostało ...
11.07.2012Wiatrakowy zawrót głowy w Karolinkach
W dniu 19 czerwca br. podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim o udzielenie dotacji na zadanie pn. „Wiatrakowy zawrót głowy – utworzenie i zagospodarowanie  centrum wsi Karolinki&r...
11.07.2012Lampy solarne oświetlają gminę
Zakończono montaż 24 lamp LED-owych oświetlenia drogowego. W ramach zadania powstały one w Miejskiej Górce (9), Konarach (3), Oczkowicach (2), Rzyczkowie (2), Dąbrowie (2), Topólce (1), Niemarzynie ...
04.07.2012Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Wiatrakowy zawrót głowy - utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki
...
04.07.2012Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert, dot. Opracowania projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa
...
14.06.2012Lampy solarne
Trwa montaż lamp solarno-wiatrowych, służących do zasilania oświetlenia drogowego. Do tej pory w wyznaczonych miejscach na terenie gminy Miejska Górka zamontowano słupy wraz z instalacjami solarnymi...
Strony : 12 13 14 15 16 17 18 z 20

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.