Interaktywna mapa

Powstanie skatepark i kort tenisowy


15 stycznia br. Gmina Miejska Górka  złożyła wniosek o dofinansowanie budowy skateparku i kortu tenisowego w Miejskiej Górce do Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska w Pępowie. Został on oceniony przez Radę LGD pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Jest to warunek konieczny do uzyskania dofinansowania (link do oceny - pobierz) 

Potrzeba wybudowania skateparku zrodziła się wśród miejskogóreckiej młodzieży, która pomysł ten zgłosiła dyrektorowi Zespołu Szkół w Miejskiej Górce, Jolancie Hryniowskiej. Okazało się, że realizacja tego zadania jest możliwa, dzięki czemu miejskogórecka młodzież już niedługo będzie mogła korzystać z profesjonalnego, ośmioelementowego skateparku. Natomiast potrzeba budowy drugiego kortu tenisowego wynika z dużego zainteresowania, jakim cieszy się istniejące już boisko, znajdujące się przy obiekcie sportowym Orlik.

Oba obiekty zostaną ogrodzone i oświetlone. Powstaną na działce położonej pomiędzy Zespołem Szkół, a Placem Powstańców Wlkp., przy którym wyznaczone zostanie także miejsce na parking. Realizacja inwestycji planowana jest na 2014 r.

 

Wizualizacja wykonana przez TECHRAMPS

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. "Budowa skateparku i kortu tenisowego w Miejskiej Górce"

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.