Interaktywna mapa
Strona główna -> Oświata -> Szkoła Podstwowa w Sobiałkowie

Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie

 

 


Kontakt:


Sobiałkowo 95, 63-910 Miejska Górka

tel. (65) 547 41 24


e-mail:
 

 

spsob@op.pl

strona internetowa:

spsobialkowo.edupage.org

 


 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Krzysztof Jóźwik

 
GRONO PEDAGOGICZNE
                    

 

Imię i nazwisko

Zajmowane stanowisko

Danuta Bulińska

Nauczyciel oddziału zerowego
Małgorzata Grodzka Nauczyciel oddziału przedszkolnego
Edyta Hanuszewicz Nauczyciel klasy III
Krzysztof Jóźwik Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego
Małgorzata Jóźwik
Nauczyciel klasy II
Piotr Kołodziej
Wychowanie do życia w rodzinie
Anita Kołodziej
Logopeda
Krzysztof Ławniczak
Religia, Muzyki
Anna Nawrot
Matematyka, Zajęcia komputerowe, Zajęcia techniczne
Hanna Pyszniak
Przyroda, Historia, Plastyka
Joanna Rucka - Balcerowiak
Język Polski
Marta Skrzypczak
Język angielski
Beata Wiśniewska
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Kazimiera Wójcicka
Nauczyciel klasy I
 

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej naukę pobiera 109 uczniów.
 
 

 

 

 

 

 

 IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.