Interaktywna mapa
Strona główna -> Oświata -> Szkoła Podstawowa w Konarach

Zespół Szkół w Konarach
 

 

Kontakt:

Konary 56, 63-910 Miejska Górka

tel. 065 547 77 95


e-mail: 
zskonary@wp.pl

serwis internetowy: zskonary.szkolnastrona.pl/index.php

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Lucyna Andrzejewska


GRONO PEDAGOGICZNE

 
 
Imię i Nazwisko
Nazwa przedmiotu
 Lucyna Andrzejewska
 Historia i społeczeństwo, Historia
 Czesława Adamek
 Edukacja wczesnoszkolna
 Ewa Ardeli
 Matematyka
 Grażyna Balcerek
 Wychowanie fizyczne, Biologia
 Adam Basty
 Wychowanie fizyczne
 Wiesław Borowski
 Informatyka, Fizyka, Zajęcia techniczne,  Zajęcia komputowe
 Martyna Dudkowiak
 Edukacja wczesnoszkolna, Język polski
 Ewa Filipiak
 Religia
 Anna Kołodziej
 Edukacja wczesnoszkolna, Logopedia,  Wychowanie do życia  w rodzinie
 Piotr Kołodziej
 Religia
 Joanna Krzyżosiak
 Plastyka, Muzyka, Zajęcia artystyczne,  Biblioteka
 Agnieszka Kiwior
 Język angielski
 Justyna Poleszak
 Z-ca dyrektora szkoły, Język polski
 Danuta Nawrocka
 Język niemiecki
 Anna Ratajczak
 Historia, Wiedza o społeczeństwie,  Wychowanie do życia w rodzinie  
 Violetta Rękosiewicz
 Język polski
 Małgorzata Seyda
 Chemia, Fizyka
 Anna Szlachetka
 Pedagog szkolny
 Aldona Szablicka
 Edukacja wczesnoszkolna, Biblioteka
 Bogdan Teodorczyk
 Przyroda, Geografia, Zajęcia Techniczne
 Monika Ratajczak
 Język angielski
 Iwona Zimoch
 Matematyka, Edukacja dla  bezpieczeństwa

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 naukę pobiera 240 uczniów
(112 uczniów w Szkole Podstawowej i 128 uczniów w Gimnazjum)

 

 IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.